• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Haber Detayı

Anasayfa > Güncel Haberler > Haber Detayı
image
Güncel Haberler

BOBİ FRS 2021 Sürümü Hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2.04.2021 10:05:10

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Kurumumuz tarafından bağımsız denetime tabi olup TFRS’yi uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacını karşılayan ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlemesini sağlamak amacıyla 29/7/2017 tarihinde yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

BOBİ FRS 2017 Sürümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulayıcılardan alınan geri bildirimler, Kurumumuz inceleme çalışmaları, Elektronik Finansal Raporlama (EFR) sistemine yüklenen finansal tabloların gözden geçirilmesi ve diğer paydaşlarımızdan gelen görüşler çerçevesinde BOBİ FRS 2017 Sürümünün bazı hükümlerinde iyileştirme yapılması ihtiyacı görülmüştür.

Bu iyileştirmelerle bölümler arasındaki uyumun artırılması ve açıkça düzenlenmeyen hususların netleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Kurum içi yapılan çalışmalar sonucu güncellemelere yönelik hazırlanan taslak metin 9/12/2020 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Gelen görüşler çerçevesinde taslak metne nihai hali verilerek BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BOBİ FRS 2021 Sürümünde yapılan değişikliklerin kolay takip edilebilmesi ve mevcut paragraf numaralarının muhafaza edilmesi amacıyla; yeni eklenen paragraflar (bölüm sonuna eklenenler dışında) kendinden önceki paragraf numarasına harf eklenerek numaralandırılmış, silinen paragrafların numarası ise değiştirilmemiştir. Alt paragraflarda yapılan değişikliklerde de aynı yol izlenmiştir. 

Diğer taraftan, BOBİ FRS 2021 Sürümü çalışmaları kapsamında büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin eşik değerler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

 

Önceki Değerler

Yeni Değerler

Aktif toplamı

75 milyon TL ve üstü

200 milyon TL ve üstü

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL ve üstü

400 milyon TL ve üstü

Ortalama çalışan sayısına ilişkin eşik değer ise 250 ve üstü olarak dikkate alınmaya devam edilecektir.

Kurumumuz EFR sisteminden alınan veriler çerçevesinde; zorunlu olarak TFRS uygulayanlar hariç bağımsız denetime tâbi olan işletmelerin önceki eşik değerlere göre yaklaşık olarak %67’sinin büyük işletme tanımını karşıladığı görülmüştür. Eşik değerlerin Kurul Kararına göre güncellenmesi sonucu bu oranın yaklaşık olarak %34’e düşeceği tahmin edilmektedir. Böylece, BOBİ FRS’de büyük işletmelere yönelik; ertelenmiş vergi tutarının sunumu, konsolide finansal tabloların hazırlanması ve ek dipnot açıklamaları yapılmasına ilişkin ilave yükümlülükler daha az sayıda işletme için zorunlu olacaktır.

Büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınacak güncel eşik değerlere ve BOBİ FRS 2021 Sürümüne yer veren Kurul Kararı, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bununla birlikte işletmelerin isteğe bağlı olarak BOBİ FRS 2021 Sürümünü bu tarihten önce başlayan hesap dönemlerinde erken uygulamalarına izin verilmektedir. Erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, 1/1/2021 tarihinden önce başlayan hesap dönemleri için BOBİ FRS 2017 Sürümünü uygulayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Benzer Haberler