• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Hizmetlerimiz

Anasayfa > Hizmetlerimiz > KDV İadesi Danışmanlığı

KDV İadesi Danışmanlığı


       KDV iadesi temel olarak, KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetinden ibarettir.

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;
  • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
  • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
KDV iade tasdik hizmeti ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;
  • Satış işlemlerinin KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
  • KDV iadesi kapsamında Vergi Dairesi’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat referanslarının sağlanması,
  • Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
  • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,
  • KDV iade tasdik raporu eksikliklerine ilişkin olarak Vergi İdaresi ile gerekli yazışmaların yapılması,
  • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü,
  • ​KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa Vergi İdaresince alınan teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması.