• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/101


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/101
Konusu: 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/03/2018
Sayısı  : VUK-101 / 2018-5
 
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.
Duyurulur.