• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

GEKAP Beyannamesi'nin Verilme ve Ödeme Süreleri


22/03/2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir.
Yapılan Düzenleme ile; GELİR VE KURUMLAR Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (Poşet satışları dahil) 2020 yılına ait GEKAP beyannamelerini elektronik ortamda Yılda iki defa vereceklerdir.
  • 2020 YILI BİRİNCİ DÖNEM (1.2.3.4.5.6. Aylar) ait beyanname 31/07/2020 Tarihine kadar (31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 04/08/2020 gününe kadar) Verilecektir.
 
  • 2020 YILI İKİNCİ DÖNEM (7.8.9.10.11.12. Aylar) ait beyanname 31/01/2021 Tarihine kadar Verilecektir.
 
 
  • 2021 YILI VE TAKİP EDEN YILLAR DA; 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart 30/NİSAN/2021 Tarihine kadar ,
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran 31/TEMMUZ/2021 Tarihine kadar,
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül 31/EKİM/2021 Tarihine kadar,
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 31/OCAK/2022 Tarihine kadar ,
Vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.