• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

%5’lik Vergi İndiriminden Doğan Alacağın Talep Süresine Sınır.


  • Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. Maddesi %5’lik vergi indiriminden doğan alacağın talep süresine sınır getirmiştir. Düzenlemeye göre indirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.
 
  • Nakden iadenin mümkün olmaması, yalnızca mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup imkanının olması ve süre geçtikten sonra mahsuben iade imkanının ortadan kalkması durumu, yüksek iade tutarı olan işletmelerde mahsup işlemlerinin planlanmasını önemli kılmaktadır.
Örneğin 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilemeyen 75.000.- TL’lik vergi indirimi tutarı, 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde (30/4/2021 tarihine kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içerisinde mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red ve iade olunmayacaktır.