• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.


05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle; kira gelirinin beyanında götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında uygulanabilen götürü gider, %15’e düşürülmüştü.

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde elde edilen hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Yıllık 13.900 TL elde edilen kira geliri için ödenecek gelir vergisi eski ve yeni uygulamaya göre şöyle olacaktır.

 

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

A-Elde edilen Kira Geliri

               13.900,00  

        13.900,00  

B-İstisna

3.900,00  

           3.900,00  

C-Kalan (A-B)

               10.000,00  

        10.000,00  

C-Götürü Gider (C*Götürü gider oranı)

2.500,00  

           1.500,00  

D-Safi İrat (GV Matrahı)

7.500,00  

           8.500,00  

E-Ödenecek Gelir Vergisi

1.125,00  

           1.275,00  

 

Gayrimenkul sermaye iradı elde eden Gelir Vergisi mükellefleri elde etmiş oldukları kira gelirlerinin beyanın da götürü gider yöntemini veya gerçek gider yönteminin seçilmesi ihtiyari olup, götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  

Düzenleme, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 Mart ayında verilecek 2017 yılı gelir vergisi beyanında bu oran uygulanacaktır.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla, 

Dosya Eki