• info@gazidenetim.com.tr
  • 0(342) 290 32 41

Sirküler

Anasayfa > Sirküler

Kurumlar Vergisi Oranı Artışı


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yasalaşması sonucunda;

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2019-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.
15.04.2021 tarihinde kabul edilen yasa ile %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

2021 1. Dönem geçici vergi oranı %20
2021 2. Dönem geçici vergi oranı %25
2021 3. Dönem geçici vergi oranı %25
2021 4. Dönem geçici vergi oranı %25

İkinci dönem kurumlar vergisi oranı %25 kullanılmasıyla birinci dönemde eksik alınan 5 puanlık vergi tutarı ikinci dönemin ödemesine eklenmiş olacak olup nihayetinde bütün yılın vergi oranı %25 kullanılmış olacaktır.